Vilka spanska skatter måste residenta betala?

Inkomstskatt och IBI för residenta

Skatt Monday, March 23, 2015
Skatter för residenta i Spanien

Om man bor i Spanien längre än 183 dagar om året (de behöver inte vara sammanhängande) så är man skatteresident här. Det är inte något val man har, som man ibland kan få intryck av när man läser på Internetforumen, utan så är lagen. Dagarna behöver inte vara i följd så det räcker inte att hävda att man lämnat landet under några dagar och att man då  kan bortse från de dagar man redan befunnit sig i sitt spanska hem under året.   

Vilka skatter måste man då betala om man är resident i Spanien? Först och främst så måste alla de som äger en fastighet i Spanien betala IBI – Kommunal Fastighetsskatt. Den skatten går till kommunala tjänster och infrastruktur som kommunen erbjuder. Denna skatt betalas en gång om året av både de som är residenta och icke-residenta.   

Den andra skatten man måste betala är naturligtvis spansk inkomstskatt. Det är ofta den som oroar mest när man funderar på att flytta permanent till Spanien.

Inkomstskatt i Spanien

De flesta som är residenta måste fylla i en skattedeklaration för residenta, före slutet av juni varje år. Man betalar skatten retroaktivt för det föregående året, det så kallade inkomståret. Så nu i år, före den 25:e juni, betalar man sin skatt för inkomstår 2014.

Men inte alla måste lämna in en skattedeklaration för residenta. Om man bara har en pension som är lägre än 11 200 € så måste man inte göra det om man inte har andra inkomster så som ränteinkomster eller hyresinkomster. Men vi råder ändå till att presentera en årlig deklaration eftersom man då har lättare att bevisa att man är en skatteresident i Spanien.

Man måste deklarera sina globala inkomster i den spanska deklarationen så som hyresinkomster, räntor, reavinst vid försäljning av bostad eller andra tillgångar även om dessa befinner sig utanför Spanien. Om man arbetar i Spanien så deklarerar man sin lön enligt ”certificado de retenciones”. Där framgår också hur mycket spansk preliminärskatt som redan är dragen vid utbetalning av lönen varje månad och hur mycket som är inbetalat till det spanska socialförsäkringssystemet.

Egenföretagare (autónomos) betalar sin skatt varje kvartal men måste ändå presentera en årlig deklaration där man ser om man har betalat för mycket eller för lite under året.

De flesta som flyttar till Spanien är mest intresserade av att veta hur stor skatten blir på pensionen. Om man har varit statligt anställd så betalar man ibland inte skatt på den pensionen i Spanien utan i hemlandet. Man tar dock hänsyn till denna inkomst när den progressiva skattesatsen räknas ut. Om man har SINK skatt (Särskild Inkomstskatt) i Sverige på sina övriga pensioner så drar Sverige en 20 % källskatt när pensionen betalas ut. Sedan betalar man skatt på bruttobeloppet i den spanska deklarationen. Därefter måste man varje år skicka in en kopia på den spanska deklarationen till Sverige och begära återbetalning av den svenska skatten eftersom det är i Sverige som dubbelbeskattningen måste elimineras.

Skatteskalor och personavdrag

Man betalar inte skatt på hela sin inkomst utan man har ett “fribelopp” eller ett personligt avdrag man kan göra innan man börjar betala skatt. Alla har till att börja med ett personligt avdrag på 5 151 € och detta kan även vara högre under vissa omständigheter. Om man är över 65 år har man till exempel ytterligare ett avdrag på 918 € och detta ökas ytterligare med 1 222 € om man är över 75.

I och med skattereformen 2015 har man ändrat på avdragen och den progressiva skatteskalan.

Avdrag

 

Inkomstår 2014

Inkomstår 2015

Personligt avdrag  

5151 €

5 550 €

Över 65

+918 €

+ 1 150 €

Över 75

+1 122 €

+ 1 400 €

Invaliditetsavdrag

+2 316 €

+ 3 000 €

Invaliditetsavdrag > 65%

+7 038 €

+ 9 000 €

Avdrag när gifta par presenterar gemensam deklaration

3 400 €

3 400 €

Avdrag för arbetsrelaterade utgifter

-

2 000 €

Progressiv skatteskala

Inkomstår 2014

Inkomstår 2015

Upp till 17 707 €

24,75%

Upp till 12 450 €

20%

Från 17 707 € till 33 007 €

30%

Från 12 450 € till 20 200 €

25%

Från 33 007 € till 53 407 €

40%

Från 20 200 € till 35 200 €

31%

Från 53 407 € till 120 000 €

47%

Från 35 200 € till 60 000 €

39%

Från 120 000 € till 175 000 €

49%

Över 60 000 €

47%

Från 175 000 € till 300 000 €

51%

 

Över 300 000 €

52%

 

Själva uträkningen av ditt personliga avdrag kan vara ganska komplicerad och det är klokt att ta hjälp av en skatterådgivare när man ska göra sin deklaration. Exemplet nedan kan ge en generell uppfattning om hur skatten räknas ut.

Exempel: ogift person, 76 år gammal, med en årlig inkomst på 24 000 € (bestående av tre olika pensioner)

Skatteuträkning för inkomstår 2015

Personligt avdrag = 5 550 €

Över 75 år = 1 400 €

Totalt avdrag = 6 950 €

Upp till 6 950 €  =  skattefritt

 

5 500 €  beskattas med (20%) = 1 100 €

7 750 €  beskattas med (25%) = 1 937, 50 €

3 800 €  beskattas med (31%) = 1 178 €

Totalt att betala =  4 215,50 €

Att göra din residenta skattedeklaration

Skatterepresentanter i Spanien färdigställer och presenterar de årliga deklarationerna för sina kunder. De informerar om vilken dokumentation de behöver för att kunna göra detta och brukar ägna ungefär en timme åt att göra själva deklarationen. På Ábaco gör vi uträkningen av skatten direkt vid besöket så att man på en gång får veta hur mycket skatt man måste betala.

Även om det kanske inte är roligt att betala skatt så kan man i alla fall känna sig nöjd över att man har uppfyllt alla sina plikter gentemot den spanska skattemyndigheten på ett korrekt sätt.

Har du några tvivel?

(+34) 96 670 37 48

Snälla, ring mig tillbaka Skriv till oss

Comments

Sink skatt i Sverige är 25 % fr o m 2018. I Spanien betalas 25 % efter vissa avdrag. Hur elimineras dubbelbeskattningen?

Tack för din förfrågan.

När du gjort din spanska deklaration i maj-juni och betalat in skatten skickar du in deklarationen till de svenska skattemyndigheterna som då betalar tillbaka SINK-skatten på 25 %.

Hur mycket skatt du betalar i Spanien beror på din inkomst av tjänst och kapital. Obeservera gärna att om du betalar mindre än 25% skatt i Spanien får du inte tillbaka hela summan från Sverige.

Hoppas detta svarar på din fråga.

Vänlig hälsning,

Vi har bytt till spanskt medborgarskap och därmed betalar vi inte längre SINK-skatt på vår svenska pension. På utdelningar på aktier som vi har kvar i Sverige drar Sverige 15%. I Spanien drar man 19% och uppåt. Emellertid får man i Spanien dra av de 15% som betalats i Sverige. Den enda nackdelen med att inte ha kvar det svenska medborgarskapet är att man inte kan rösta bort dem som höjde SINK- skatten år 2018 med 25%. Jodå, 25% av 20 = 5!

Hej! 

Det stämmer som du säger. 

Som tur är slipper du  SINK-skatt nu. 

Vänlig hälsning,

Lämna din kommentar

You must have Javascript enabled to use this form.
Spain Explained by Ábaco Advisers

Dela

Be oss kontakta dig

Våra specialister är alltid redo att ge dig ett samtal.

Kontakta mig

Skydd för dina tillgångar

En lösning du kan lita på som Icke-Resident i Spanien

Gratisberäkning av dina spanska skatter

Få en personlig beräkning som innehåller en kostnadsfri analys av din skattesituation och fastighetsvärdering

You must have Javascript enabled to use this form.