Uttryck dina önskemål

Arvskifte Monday, October 1, 2018
Uttryck dina önskemål

De flesta är medvetna om hur viktigt det är att upprätta ett testamente. Att försäkra sig om att arvet du tjänat ihop tillfaller dina nära och kära är som bekant en sak man bör ha ordnat med i god tid. Det är dock många som inte känner till att man kan göra ett livstestamente.

Ett livstestamente möjliggör för en person att uttrycka sina önskningar om han eller hon vid livets slutskede inte skulle vara kapabel att fatta egna beslut. Det kan till exempel gälla medicinska ställningstaganden som om du önskar bli återupplivad eller om du vill donera dina organ eller inte.

Möjligheten att få önskemål som dessa dokumenterade i skrift är särskilt viktigt när man inte talar det inhemska språket. Kanske blir det omöjligt för dig att uttrycka dina önskningar och ett livstestamente kan mildra oron över att förlora kontrollen när den dagen kommer.

Ett livstestamente är ett officiellt dokument som kan upprättas inför Notarius Publicus och som sedan registreras. Vårdmyndigheterna har tillgång till dokumentet vilket har blivit översatt till spanska och tar i beaktande de spanska tillvägagångssätten. Alla vårdcentraler i landet har tillgång till dokumentet och kan sätta dina önskemål i praktiken vare sig du kan uttrycka dem eller inte.

Ett livstestamente kan täcka:

  • Livsuppehållande åtgärder och återupplivning.
  • Besök av en präst eller kyrkoherde.
  • Organdonation
  • Behandlingar
  • Smärtlindring

Det kan också inkludera utnämnandet av en person som kan fatta beslut i ditt namn om situationen så kräver. Det bör dock noteras att även om vårdinstitutionerna alltid gör sitt bästa för att respektera dina önskemål, kan det uppstå situationer som inte är inkluderade eller som kräver tolkning/förtydligande.

Registrering av livstestamenten är nytt i Valencia men det är ett utmärkt tillfälle för dig att  kunna behålla kontrollen i det här viktiga skedet i livet. Om du är intresserad och vill veta mer kontakta gärna oss. Vi svarar mer än gärna på frågor och kan ge råd om det här är något du vill  få hjälp med att ordna.

Har du några tvivel?

(+34) 96 670 37 48

Snälla, ring mig tillbaka Skriv till oss

Lämna din kommentar

You must have Javascript enabled to use this form.
Spain Explained by Ábaco Advisers

Dela

Be oss kontakta dig

Våra specialister är alltid redo att ge dig ett samtal.

Kontakta mig
abaco Inheritance, become simple

Vi skickar dig en kostnadsfri beräkning på den totala kostnaden av din arvprocess och tillhörande spansk skatt.

You must have Javascript enabled to use this form.