Deklarationsmodell 720 om tillgångar utomlands

Deadline den 31:a mars

Skatt Tuesday, January 19, 2016
Deklarationsmodell 720 om tillgångar utomlands

Deklarationsmodell 720 infördes för första gången för inkomstår 2012. Den innebär att skattreresidenta som bor permanent i Spanien måste lämna in en informativ deklaration över de tillgångar över ett visst värde som de äger utanför Spanien. Formuläret är endast för information, så det ger ingen skatt att betala i sig. Orsaken till att det infördes var som ett steg i kampen mot svarta pengar och skattefusk och deklarationen gäller inte bara för residenta utlänningar utan även för spanjorer.  

Sista deklarationsdag är den 31:a mars varje år och när man väl har presenterat den måste man inte göra det igen, om de ekonomiska förhållandena inte förändras. Man måste presentera en 720 om man har tillgångar i en eller flera av följande tre grupper:

  1. Bankkonton utanför Spanien där det totala värdet av alla konton är 50 000 € eller mera Denna grupp omfattar alla typer av bankkonton där man är kontohavare eller där man har fullmakt och uttagsrätt på pengarna.
  2. Investeringar eller pensioner utomlands med ett sammanlagt värde av 50 000 € eller mera Denna grupp omfattar privata pensioner under utbetalning, fonder, aktier, obligationer och andra finansiella instrument. Gruppen måste deklareras om man har ett totalt värde på 50 000 € eller mera den 31:a december 2015.
  3. Bostad eller affärsfastighet utomlands Om bostaden eller fastigheten har ett köppris på 50 000 € eller mera.

Om omständigheterna har förändrats  

Även om man i många fall inte behöver presentera modell 720 varje år så är det vissa förändringar i omständigheter som gör att man måste deklarera igen. Dessa är bland annat om man under 2015 har:

  • Köpt eller sålt bostad utanför Spanien
  • Om deklarerade investeringar har löpt ut eller avslutats
  • Om man bytt kontonummer
  • Om tidigare deklarerade tillgångar sålts
  • Om man presenterat en 720 tidigare men man under 2015 kommer över gränsen på 50 000 € i en grupp man inte tidigare deklarerat
  • Om tillgångarna i en grupp som man har deklarerat tidigare år har stigit med 20 000 € eller mera

Man måste också komma ihåg att värdet på tillgångarna fluktuerar med växelkursen så man måste kontrollera varje år om det kan göra att det totala värdet har stigit så mycket att man måste lämna in en 720.

Skyhöga böter

Många blev oroliga när modell 720 först introducerades. En av anledningarna till det var de skyhöga böter som är förknippade med att deklarera denna modell felaktigt, för sent eller inte alls om man skulle vara skyldig att göra det.

Om man inte har presenterat eller gett felaktig information är det en böter på 5 000 € för varje obligatorisk information som saknas eller är felaktig, med en minimiböter på 10 000 €.

Om man presenterat för sent eller presenterat deklarationen på ett felaktigt sätt, som till exempel att man inte presenterat den elektroniskt, är det en böter på 100 € för varje obligatorisk information med en minimiböter på 1 500 €.

Vad man bör göra

Om man flyttade permanent till Spanien 2015 eller om omständigheterna eller värdet på tillgångarna har ändrats så är det viktigt att man ser om man måste presentera en deklaration 720 mellan den 1:a januari och 31:a mars 2016. Kontakta din skatterepresentant i Spanien som kan hjälpa dig med detta.

Om man inte har presenterat en 720, men inser att man borde ha gjort det, så är det viktigt att presentera en 720 i år för att uppfylla sina skyldigheter enligt skattelagen. Det finns en stor risk att råka ut för kraftiga böter om man inte gör det.  

Vad gör man om man inte har presenterat en deklaration tidigare år, men märker att man borde ha gjort det? Det finns ganska många i den situationen som kanske inte visste om att deklarationen fanns, trodde att den skulle försvinna, eller helt enkelt trodde att det inte berörde dem.

Vad vi ser nu är att den spanska skattemyndigheten gör noggranna inspektioner av deklarationerna. De jämförs med övriga deklarationer och kontrolleras även mot information som de får från andra länder.

Böterna  om man “blir upptäckt” i jämförelse med om man presenterar sent är bra mycket högre och man måste ta ställning till vad man vill göra. De flesta känner att det känns bättre att lyda lagen så att man slipper oroa sig för att få ett brev från myndigheterna. De höga böterna som är förknippade med 720 har överklagats i EU men innan något beslut tas och detta eventuellt ändras kan ta lång tid. Under tiden kan man dra slutsatsen att det bästa är att göra modell 720 på ett korrekt sätt. 

Har du några tvivel?

(+34) 96 670 37 48

Snälla, ring mig tillbaka Skriv till oss

Lämna din kommentar

You must have Javascript enabled to use this form.
Spain Explained by Ábaco Advisers

Dela

Be oss kontakta dig

Våra specialister är alltid redo att ge dig ett samtal.

Kontakta mig

Skydd för dina tillgångar

En lösning du kan lita på som Icke-Resident i Spanien

Gratisberäkning av dina spanska skatter

Få en personlig beräkning som innehåller en kostnadsfri analys av din skattesituation och fastighetsvärdering

You must have Javascript enabled to use this form.