Träffa medarbetarna på Ábaco Advisers i Spanien

Ábaco Spanien presenterar våra medarbetare - professionella advokater, jurister och skatteexperter. För att veta mer om dem, vänligen besök vår webbsida

Ábaco personal:

  • Har detaljerad kunskap om det spanska systemet och procedurerna i deras hemländer.
  • Erbjuder juridisk och skattemässig rådgivning på sju olika språk: Engelska, Svenska, Ryska, Holländska, Tyska, Franska och Spanska.
  • Är experter inom sitt område och har professionella kvalifikationer.
  • Är registrerade Advokater, Ekonomer och Officiella Översättare.

Kundvård är en hög prioritet och du kan förvänta dig individuell och förstående uppmärksamhet från var och en av våra anställda. Vi har fyra avdelningar som samtidigt arbetar tillsammans med det gemensamma tänkande du behöver:

Verkställande direktör

Maximino Moreno

Verkställande direktör
Språk:
Engelska och spanska

Operativ chef

Oscar Paoli

Operativ chef
Språk:
Svenska, engelska och spanska

Juridiska avdelningen

Ábaco Advisers has an extensive team of Legal Executives, headed by our fully qualified Lawyers. All are dedicated professionals within their specific fields and are experienced in the needs of the non-Spanish property owner. They provide informed legal advice with your interests at heart.

Ábaco Advisers har ett antal olika juridiska rådgivare i sitt team och dessa överses av fem kvalificerade advokater. De är alla engagerade individer med stor kompetens i sina respektive specialiteter och tack vare deras erfarenhet av icke spanska husägares särskilda juridiska behov kan de lätt sätta sig in i just din situation.

В ÁbacoAdvisers имеется юридический департамент, возглавляемыйквалифицированнымиадвокатами. Все сотрудники являются специалистами в конкретной области права и обладают большим опытом работы с нерезидентами, имеющими недвижимость на территории Испании. Осуществляют консультации по всем юридическим вопросам, стоя на страже Ваших интересов.

Ábaco Advisers possède une importante équipe de conseillers juridiques, dirigée par nos avocats hautement qualifiés. Ils sont des professionnels engagés qui agissent dans leur domaine spécifique et expérimentés pour répondre aux besoins des propriétaires étrangers. Ils vous fourniront un conseil juridique éclairé tenant compte de vos intérêts.

Pablo Arteaga

Advokat

Juristexamen, San Pablos Universitet CEU (Complutense), Madrid 1991.

Registrerad hos advokatsamfundet i Orihuela (nummer 1049).

Specialiserad i civilrätt, sakrätt, bank och finans, samt rättstvister och konfliktlösning.

Stor erfarenhet av rättstvister i olika domstolar.

Språk:
Engelska och Spanska

Maria Wiedemann

Avdelningschef.

Juristexamen, Passau Universitet, Tyskland. Studier i spansk och europeisk lag.

Specialiserad i rättsubjekt. Stor erfarenhet från multinationella företag.

Språk:
Tyska, Engelska, Franska och Spanska

Marina Lorente

Advokat

Juristexamen, Alicante Universitet.

Master i stadsplanering och fastighetsrätt, ENAE (Murcia).

Registrerad hos advokatsamfundet i Orihuela ( nummer 1375).

Specialiserad i arvsrätt, sakrätt och rättstvister. Stor erfarenhet av stadplaneringsrätt och internationell civilrätt.

Språk:
Engelska, Italienska och Spanska

Jessica Martínez

Advokat

Juristexamen, Miguel Hernandez Universitet, Elche.

Master i internationell praktisk juridik, Murcia Universitet.

Registrerad hos advokatsamfundet i Orihuela (nummer 1457). 

Speciliserad i stadplaneringsrätt, sakrätt och internationell civilrätt.

Stor erfarenhet av arvsrätt och förvaltningsrätt.

Språk:
Engelska, Italienska, Franska och Spanska

Mónica Guilló

Advokat

Juristexamen. Alicante Universitet.

Fil kand i företagsledning, Alicante Universitet.

Registrerad hos advokatsamfundet i Orihuela (nummer 1729).

Specialiserad i arvsrätt och civilrätt. Stor erfarenhet av handelsrätt.

Språk:
Engelska och spanska.

Gema Sánchez

Auktoriserad officiell översättare och tolk (engelska).

Registrerad hos Utrikesdepartementet ( nummer 6173). Fil kand i översättning och tolkning ( engelska och tyska), Alicante Universitet.

Specialiserad i arvsrätt och auktoriserade översättningar av alla typer av dokument. Stor erfarenhet av procedurer vid internationell juridisk dokumentation.

Språk:
Engelska, Tyska, Franska och Spanska

Carola Widin

Språk:
Svenska, Tyska, Engelska och Spanska

Alicia Ballesta

Advokat

Juristexamen, CEU San Pablo Elche Universitet.

Registrerad hos advokatsamfundet i Orihuela ( nummer 1068).

Specialiserad i arvsrätt, sakrätt och rättstvister. Master i stadsplanering och fastighetsrätt och internationell civilrätt.

Språk:
Engelska, Italienska och Spanska

Avdelningen för affärsrådgivning

The Sales Department focuses on looking for new opportunities with our existing customers and future customers to give them the best service possible and attend to all their needs. Developing and maintaining close links with local providers of construction and real estate services is a feature of our work here. These links ensure that we can keep our clients well-advised and up-to-date with market trends and prediction.

Avdelningen för aftärsrådgivning fokuserar på att hitta nya möjligheter för existerande och framtida kunder i syfte att erbjuda bästa möjliga service och tillgodose alla behov. Att skapa och upprätthålla nära kontakt med lokala byggföretag och mäklarfirmor är en av uppgifterna säljavdelningen sysslar med. De här kontakterna garanterar att vara kunder alltid känner sig välinformerade och uppdaterade vad gäller marknadstrender och framtida förutsägelser.

Послепродажный департамент фокусируется на поиске новых возможностей как для существующих клиентов, так и для будущих, стремясь предоставить им наилучшие услуги. Установление и поддержание тесных взаимосвязей с местными строительными компаниями и агентствами по недвижимости является частью работы данного отдела. Это позволяет нам заблаговременно информировать наших клиентов о тенденциях рынка и осуществлять необходимые прогнозы.

Le Service des Conseils en Affaires se consacre à trouver de nouvelles opportunités avec nos clients actuels et futurs, afin de leur offrir le meilleur service possible et de répondre à tous leurs besoins. Développer et entretenir des relations étroites avec des entrepreneurs locaux et des agents d’immobiliers sont ici l’une des caractéristiques de notre travail. Ces liens permettent à nos clients d’être bien informés et d’être à jour concernant les tendances du marché et les prévisions.

José Manuel Brotons

Affärskonsult
Språk:
Spanska

Avdelningen för fastighetsöverlåtelser

Our Conveyancing team is extremely experienced and assist all of our clients to achieve their lifetime goal of owning their home in Spain. They will help you through each step of property purchase and sale. Their multi-lingual skills ensure effective communication.

Vår fastighetsköpsavdelning är väldigt erfarna och måna om att hjälpa alla våra kunder att förverkliga drömmen om att äga en bostad i Spanien. De guidar dig genom hela husköpet från början till slut och deras flerspråkighet garanterar att du aldrig behöver oroa dig över kommunikationen.

Наши специалисты юридического отдела обладают многолетним опытоми помогают нашим клиентам достичь своей цели-стать владельцем недвижимости в Испании. Оказывают помощь на каждом этапе покупки или продажи недвижимости. Эффективность общения обеспечивается за счет знания нескольких языков.

Nos conseillers juridiques possèdent une importante expérience dans ce domaine et assistent tous nos clients afin qu’ils puissent concrétiser leur rêve d’avoir leur propre maison en Espagne. Ils vous aideront à chaque étape de la procédure d’acquisition ou de vente. Leurs connaissances multilingues vous garantiront une communication effective.

Pilar Ruso

Avdelningschef

Språk:
Tyska, Engelska och Spanska

Paloma Paris

Språk:
Franska, Engelska och Spanska

M. Carmen Navarro

Språk:
Tyska, Engelska, Franska och Spanska

Mariló Estañ

Språk:
Engelska och Spanska

Elena Ryabchikova

Språk:
Ryska, Engelska och Spanska

Davinia Gómez

Språk:
Spanska

Lissette Cabrera

Språk:
Svenska, Engelska och Spanska

Petra Bettens

Språk:
Holländska, Engelska, Franska och Spanska

Oier Bares

Språk:
Spanska

Iris Álvarez

Språk:
Spanska

Patricia Harings

Språk:
Engelska och Spanska

José Miguel Lorente

Språk:
Spanska

Alyona Komarova

Språk:
Ryska, Engelska, Franska och Spanska

Daniel Prüst

Språk:
Holländska, engelska och spanska

Claire Herrera

Språk:
Engelska och spanska

Eduardo Simon Brynnel

Språk:
Svenska, Engelska och Spanska

Kundtjänstavdelningen

Your first point of contact with Ábaco will be a member of our friendly customer care department. They are knowledgeable and experienced individuals who are fluent in your native language. They work closely with the experts in each specialist department to ensure that you are kept informed of any new developments and understand the procedures being followed. They are happy to answer any queries you might have on a range of subjects around life and living in Spain. You will never have to struggle to be understood or feel the language barrier prevents you from receiving clear answers to your questions.

These personnel will also be operating the Ábaco Help-Line to provide an immediate response to your queries.

I ditt första möte med Ábaco är det någon av våra tillmötesgående medarbetare på kundvårdsav-delningen du har kontakt med. De är alla kunniga och erfarna personer som talar ditt språk flytande. Genom sitt nära samarbete med experterna på de andra specialiserade avdelningarna kan de alltid bistå dig med den senaste informationen och är väl införstådda med hur de olika procedurerna fun-gerar.

De svarar gärna på frågor som rör ämnen relaterade till att leva och bo i Spanien. Du behöver aldrig kämpa med att bli förstådd eller oroa dig för att du inte får klara svar på dina frågor på grund av språkbarriären.

Samma personal ansvarar även för Ábaco Help-line och ser till att du alltid får en snabb respons på dina frågeställningar.

Ваша первая встреча с Ábaco будет происходить с сотрудником отдела по работе с клиентами. Это профессионалы, обладающие знаниями и опытом, в совершенстве владеющие вашим родным языком. Они постоянно взаимодействуют со специалистами других департаментов, чтобы всегда иметь возможность проинформировать вас о всех нововведениях. Сотрудники отдела будут рады ответить на любые ваши вопросы, касающиеся жизни в Испании. Вам не нужно будет беспокоиться и волноваться из-за языкового барьера, что вы что-то не смогли понять или не получили чёткие ответы на заданные вопросы.

Сотрудники отдела также отвечают на звонки ÁbacoHelp-Line, чтобы незамедлительно предоставить вам необходимую информацию.

Votre premier contact avec Ábaco s’effectuera avec un membre de notre service clientèle. Le personnel, compétent et expérimenté, parlent couramment votre langue maternelle. Les membres de ce service travaillent en étroite collaboration avec les experts de chaque service spécialisé pour vous tenir informé de tout fait nouveau et vous expliquer les procédures qui seront suivies. Notre service sera enchanté de répondre aux questions que vous pourriez avoir concernant divers sujets, comme la vie en Espagne. Vous n’aurez jamais de difficultés pour être compris et vous ne ressentirez jamais de barrières linguistiques qui pourraient vous empêcher de recevoir des réponses claires à vos interrogations. Ce personnel est également disponible via l’assistance téléphonique d’Ábaco pour vous donner une réponse immédiate à vos questions.

Caroline Clinton

Kundvård

Avdelningschef

Språk:
Engelska och spanska

Yannicke Hallberg

Språk:
Norska, Svenska, Engelska och Spanska

Nico Frending

Språk:
Engelska, spanska och danska

Skatteavdelningen

Our Fiscal Department have more than 30 years combined experience in dealing with foreigner’s tax declarations. Any changes in the Spanish tax laws are anticipated, investigated and the consequences for our clients quickly interpreted by the personnel in this department. Information is then communicated in an easy to follow format via mailings, Ábaco On-line or during personal consultations.

Appointments are arranged when needed e.g. to enable the completion of the annual tax declaration for residents in Spain. Spanish tax law can be complicated and our team of tax advisers are experts in their field. Not only is it vital to be up-to-date and confident with tax law in Spain but knowledge is also needed of the tax system in the client’s home country.

Våra skatteavdelning har mer än 30 års samlad erfarenhet av att sköta skattedeklarationer åt ut-ländska medborgare. Ändringar i den spanska skattelagstiftningen förutses och analyseras varpå personalen snabbt kalkylerar vilka följder åra kunder kan förvänta sig. Informationen kommuniceras vidare genom lättbegripliga utskick, Ábaco Online eller under enskilda möten. Tid för rådgivning ordnas när situationen så kräver, exempelvis för att hjälpa residenta kunder med den årliga spanska skattedeklarationen.

Spansk skattelagstiftning kan vara komplicerad och vårt team av skatterådgivare är experter på sitt område. Det är inte bara viktigt att vara uppdaterad och kompetent inom spansk skattelagstiftning, det krävs även kunskap om hur skattesystemet fungerar i kundens hemland.

Наши налоговые консультанты имеют более чем 30 летний опыт работы в подаче налоговых деклараций иностранцами. Любые изменения налогового законодательства Испании, его последствия для владельцев недвижимости очень быстро разъясняются сотрудниками налогового отдела и доводятся до сведения наших клиентов, используя такие виды коммуникаций, как письма, ÁbacoOn-line и личные консультации.

Испанское налоговое законодательство является достаточно сложным, и наши сотрудники налогового департамента являются специалистами в своей области. Важно не только знать все нововведения, касающиеся налогового законодательства Испании, необходимо также обладать знаниями налоговой системы страны клиента. Для заполнения и подачи налоговой декларации в качестве резидента на территории Испании необходима запись на прием, так как каждый случай требует индивидуального подхода.

Nos conseillers fiscaux ont plus de 30 ans d’expérience dans la réalisation de déclarations fiscales des ressortissants étrangers. Tout changement dans les lois fiscales espagnoles est anticipé, étudié et les conséquences pour nos clients sont rapidement interprétées par le personnel de ce département. Les informations sont ensuite communiquées, soit par email, soit par l’intermédiaire d’Ábaco On-line ou lors des consultations individuelles.

Les rendez-vous sont organisés en cas de besoin, par exemple, pour finaliser la déclaration d’impôts annuelle pour les résidents en Espagne. La loi fiscale espagnole peut s’avérer compliquée. Notre équipe de conseillers fiscaux est spécialisée dans ce domaine. Il est très important d’être à jour et de respecter la législation fiscale en Espagne, mais il faut également connaître le système fiscal du pays d’origine du client.

Miriam Amat

Skatterådgivare

Avdelningschef

Registrerad i Alicante economer (nº 1729)

Språk:
Engelska och spanska

Susan Partridge

Språk:
Engelska och spanska

Lorena Sala

Språk:
Engelska och spanska

Matthew Flin

Språk:
Engelska och spanska

Eugenia Karchenko

Språk:
Ryska, Engelska och Spanska

Beatriz Palomo

Språk:
Engelska och Spanska

Clara Nilsson

Språk:
Svenska, Engelska och Spanska

Administrationsavdelningen

The Ábaco Team also consists of many people working behind the scenes. Their role is very important in ensuring that everything runs smoothly for you. They process documentation, present declarations, manage the networks and provide administrative support for our teams of experts.

Our recognised collaboration with SUMA (the organisation which collects local taxes for many town halls in the area) will enable them to receive direct information regarding your council tax, facilitating speed and accuracy when arranging your payment.

The direct debiting of your Spanish bank account to cover tax payments will be monitored by this department.

Ábaco Team består även av många medarbetare som jobbar bakom kulisserna. Deras roll är att ansvara för att allt fungerar så smidigt som möjligt när du anlitar våra tjänster. De hanterar doku-mentation, lämnar in deklarationer, sköter nätverken och står för administrativt stöd åt våra expert-team.

Vårt etablerade samarbete med SUMA ( det lokala skattekontoret som ansvarar för skatteinbetal-ningarna åt många av kommunerna i länet ) tillåter dem att få direktinformation angående din fastig-hetsskatt, vilket gör att betalningsprocessen blir både korrekt och snabb.

Alla autogiron från ditt spanska bankkonto handläggs även av den här avdelningen.

В нашей фирме работают имногие другие сотрудники, остающиеся «закадром», но их повседневная работа очень важна и играет немаловажную роль в предоставлении качественных услу гнашим клиентам. Они обрабатывают документы, подают декларации, управляют телематическими процессами и оказывают административную поддержку нашим специалистам.

Наше сотрудничество с органами SUMA (орган по сбору городских налогов во многих муниципалитетах) позволяет нам напрямую получать информацию о муниципальном налоге, быстро и точно производить его оплату.

Сотрудники отдела осуществляют также контроль за безакцептным списанием (прямое снятие со счёта) налоговых платежей с вашего банковского счета.

L’équipe d’Ábaco est également composée de nombreuses personnes travaillant dans les « coulisses ». Leur rôle est très important afin de vous garantir le bon déroulement des diverses formalités. Ce personnel prépare les documents, présente les déclarations, gère les réseaux et constitue un soutien administratif pour nos équipes d’experts. Notre collaboration reconnue avec SUMA (organisme chargé du recouvrement des impôts locaux pour de nombreuses mairies dans la région) lui permet de recevoir directement des informations relatives à votre taxe foncière, ce qui permet une accélération et une précision au moment de réaliser le paiement.

Le prélèvement automatique sur votre compte bancaire en Espagne pour réaliser les paiements relatifs aux impôts sera contrôlé par ce service.

Isabel García

Administrationsavdelningen

Avdelningschef

Språk:
Spanska

Nuria Sanz

Administration
Språk:
Spanska

Juani Ojados

Administration
Språk:
Engelska och spanska

Jenny Partridge

Administration
Språk:
Engelska och spanska

Anabel Giménez

Administration
Språk:
Engelska och spanska

Mariana Mariuca Cira

Administration
Språk:
Engelska och spanska

Daniel Gonzálvez

Språk:
Spanska

Naiara Martínez

Administration
Språk:
Spanska

Andrés Rocamora

Språk:
Engelska och spanska

Marknadsföringsavdelningen

Our Marketing department is responsible for building the Ábaco brand. They develop the relationship between the company and our clients, providing improvements in our products and services. The marketing department work closely with the rest of the Ábaco team to identify what clients need and to respond by updating materials and communication. They oversee the provision of publications such as the Ábaco newsletter and magazine.

Vår marknadsföringsavdelning ansvarar för att skapa Ábacos varumärke. De arbetar med att för-bättra relationen mellan företaget och kunderna genom att ständigt utveckla våra produkter och tjänster.Marknadsföringsavdelningen har ett nära samarbete med resten av Ábaco Team så att kundernas behov kan identifieras och material och kommunikationskanaler kan uppdateras med detta i åtanke. De överser även framställandet av våra publikationer som Ábacos nyhetsbrev och Ábaco Maga-zine.

Наш отдел маркетинга отвечает за создание брэнда Ábaco. Они развивают взаимоотношения между компанией и нашими клиентами, улучшая предоставляемые нами услуги. Отдел маркетинга тесно взаимодействует с остальными департаментами команды Ábaco, что позволяет ему определять, каковы потребности наших клиентов, и незамедлительно реагировать на это,расширяякаждый раз оказываемые услуги и улучшая взаимосвязь с клиентами. Они осуществляют контроль над изданием информационных бюллетеней и журнала Ábaco.

Notre Service Marketing est responsable de la construction de la marque Ábaco. Le personnel est chargé de développer la relation entre l’entreprise et nos clients, en apportant des améliorations à nos produits et services. Le Service Marketing travaille en étroite collaboration avec le reste de l’équipe d’Ábaco pour identifier les besoins des clients et y répondre en mettant à jour les informations et la communication. Ils supervisent également les publications, comme le bulletin d’information et le magazine d’Ábaco.

Roberto M.

Kreativ reklam
Språk:
Spanska

Sofia Zajac

Public Relations
Språk:
Engelska och spanska

IT-avdelningen

The IT Department is responsible for providing the infrastructure for automation. It’s their job to keep the IT systems working smoothly and make sure that the Ábaco team can do their work efficiently. It’s very much a behind-the-scenes role but it is essential to maintain a responsive and secure service.

IT-avdelningens ansvar är att tillgodose företaget med den nödvändiga infrastrukturen för automat-ion. Det är deras jobb att se till att IT-systemen fungerar ordentligt så att Ábaco Team kan göra ett så effektivt jobb som möjligt. Det är en roll som utspelar sig mest bakom kulisserna men utgör en hörnsten i vår strävan efter att erbjuda en responsiv och säker service.

Департамент информационных технологий отвечает за автоматизацию инфраструктуры. Их задача - обеспечить бесперебойную работу информационных систем, чтобы команда Ábacoмогла эффективно выполнять свою работу. Это порой такая невидимая роль, но все мы прекрасно понимаем, насколько важно безопасное обслуживание в современном информационном мире.

Le Service TI est responsable de fournir les infrastructures pour l’automatisation. Il met en place la gouvernance pour l’utilisation du réseau et des systèmes d’exploitation et assiste les unités opérationnelles en leur fournissant les fonctionnalités dont elles ont besoin. Sa tâche consiste à faire en sorte que les systèmes TI fonctionnent et à s’assurer que l’équipe d’Ábaco puisse travailler efficacement. C’est un travail qui s’effectue en « arrière-plan », mais qui est essentiel pour conserver un service réactif et sécurisé.

Roberto Fernández

IT-avdelningen
Språk:
Spanska

Miguel Sánchez

IT-avdelningen
Språk:
Spanska

Finansavdelningen

Our financial department can provide advice about a range of services that property owners in Spain will need to access. They can advise on dealing with banks, applying for mortgages and arranging insurance.

Vår finansavdelning kan ge råd om en mängd olika tjänster som husägare i Spanien kan behöva anlita. De kan råda dig om bankaffärer, låneansökan eller tecknandet av en hemförsäkring.

Наш финансовый отдел предоставляет консультации по ряду услуг, которые могут быть интересны владельцам недвижимости в Испании. Они могут проконсультировать вас по вопросам работы с банками, получения ипотечного кредитования и оформления страхования.

Notre service financier vous informera des services dont les propriétaires en Espagne pourraient avoir besoin. Ce service vous aidera dans vos relations avec les banques, par exemple, pour solliciter un prêt ou souscrire une assurance.

Martin Pickering

Språk:
Engelska och spanska

Be oss kontakta dig

Våra specialister är alltid redo att ge dig ett samtal.

Kontakta mig

Den perfekta guiden för att köpa en bostad i Spanien

Få handboken som får köpet av din drömbostad att gå både snabbt och problemfritt

Den perfekta guiden för att köpa en bostad i Spanien in Spain