Köp fastighet tryggt

Vi gör en omfattande bedömning av din framtida egendom

När du väl har hittat en bostad, hur kan du då ta reda på om den är problemfri och all dokumentation är i sin ordning? Vår bostadskontroll i Spanien kan hjälpa dig att göra ett tryggt köp av bostad här.  Vi ger dig information om situationen bostaden du har valt befinner sig i. Det innebär bland annat att vi kontrollerar att el- och vattenräkningar och skatter har betalats och att själva bostaden är i gott skick. Som del i den spanska bostadskontrollen kommer en certifierad besiktningsman att besöka bostaden och se i vilket skick den är. Om du skulle köpa bostad i ditt hemland skulle du ta dessa försiktighetsåtgärder. Varför skulle du då inte göra samma sak i Spanien?

Be oss kontakta dig

You must have Javascript enabled to use this form.

Vi hjälper dig att ta rätt beslut angående fastighet i Spanien

Ditt hem är vår prioritet

Vår bedömning inkluderar

Fastighetens juridiska status
Vi försäkrar oss om att fastigheten du vill köpa är lagenlig

Vi försäkrar oss om att fastigheten du vill köpa är lagenlig

Kontroll av el, vatten, gas och skatter
Kontroll av el, vatten, gas och skatter

Vi garanterar att du är informerad om uteblivna betalningar av el, vatten, gas och skatter innan fastigheten före ditt övertagande .

Fastighetsinspektion
Fastighetsinspektion

En ackrediterad lantmätare från Tinsa* kommer att besöka fastigheten och granska dess skick enlig 200 standarder

Nyckelfunktioner som erbjuds med tjänsten

Vi genomför en grundlig kontroll som inkluderar:
Skyddar dina intressen
  • Att fastställa om det finns uteblivna betalningar angående el, vatten, gas eller fastighetsskatt, dvs, elräkningar, avgifter för ägarföreningen och kommunalskatt
  • Att genomföra en undersökning för att granska fastighetens och dess omgivning fysiska skick *
  • Garanti för att dina intressen tas om hand i kontraktet
Kontroll av officiella register
  • Bekräftelse på om renoveringar som gjorts är lagenliga eller ej, dvs, om tillbyggda rum eller utbyggnationer har registrerats officiellt
  • Försäkran om att intyget från Catastro-registret matchar fastighetens lagfart
  • Jämförelse av informationen i båda registerna för att försäkra att de är överensstämmande

 

Att se till att pappersarbetet är korrekt
  • Fastställning av att det antingen finns ett första inflyttningsintyg eller ett andra inflyttningsintyg om fastigheten köps i andrahand
  • Kontroll om fastigheten har ett Energicertifikat eller behöver ett
  • Bekräftelse på om renoveringar som gjorts är lagenliga eller ej, dvs, om tillbyggda rum eller utbyggnationer har registrerats officiellt

* Tinsa är den största fastighetsvärderaren i Spanien
För mer info om Tinsa tryck www.tinsa.es